Czym jest token ?

Tokenizacja i kierunki jej rozwoju nie przestają cieszyć się zainteresowaniem, a coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna interesować się możliwościami jej zastosowania w budowaniu lub rozwijaniu swojego biznesu i przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej spotkać się można z pojęciem tokenizacji aktywów, czyli wymiany fizycznych i niefizycznych aktywów na tokeny
przy użyciu zaawansowanej technologii blockchain.

Najczęściej spotykane tokenizowane aktywa to:
 • udziały w spółce
 • obligacje
 • nieruchomości
 • metale szlachetne
 • jednostki energii
 • dzieła sztuki czy dobra luksusowe.
Do najważniejszych zalet tokenizacji aktywów zaliczyć można:
 • podział aktywów i własności – dokonując procesu tokenizacji wartość aktywów dzielona jest na wiele udziałów, dzięki czemu zwiększona zostaje ich dostępność dla potencjalnych inwestorów.
 • zwiększenie płynności obrotu – płynność należy do jednych z najważniejszych czynników obrotu aktywami, przykładowo tokenizacja nieruchomości pozwala znacząco zwiększyć płynność aktywu poprzez sprzedaż wielu inwestorom mniejszych udziałów.
 • globalny dostęp – dzięki tokenizacji możemy zapomnieć o ograniczeniachgeograficznych, inwestorzy mogą pochodzić z dowolnego miejsca na świecie.
 • bezpieczeństwo transakcji – dzięki zastosowaniu technologii blockchain obrót tokenami odbywa się w sposób zdecentralizowany, co jest równoznaczne z tym, że osoby czy instytucje nie mają wpływu na proces kupna czy sprzedaży, minimalizuje to ryzyko kradzieży czy oszustw.
 • niższe koszty – tokenizacja aktywów to bezpośrednia relacja ze swoim odbiorcą, wykluczająca udział stron trzecich. Transakcje peer-to-peer oraz inteligentne kontrakty (z ang. smart contracts) zapewniają automatyczną dokumentację i kontrolę przebiegu transakcji. Rezygnacja z udziału 'pośrednika' to zdecydowanie niższe koszya transakcji.
 • krótszy czas finansowania – inwestor sam decyduje o tym jak ulokuje swoje środki, dzięki czemu nie musimy poświęcać czasu i energii na czasochłonny marketing i rozmowy czy negocjacje z potencjalnymi inwestorami.

Jeżeli jeszcze nie jesteś pewien czy tokenizacja aktywów jest dobrą inwestycją, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią podzielimy się naszym wieloletnim doświadczeniem w tokenizacji, a także wiedzą i know-how.

Tokenizujemy aktywa w oparciu o proces:
 • pomoc w przygotowaniu koncepcji oraz strategii tokenizacji,
 • stworzenie tokenów oraz smart contracts
 • emisja tokenów na blockchain Ethereum
 • stworzenie dedykowanej platformy e-commerce do dystrybucji i zarządzania tokenami przygotowanie dokumentacji whitepaper
 • pomoc w opracowaniu materiałów marketingowych (np. one page, landing page)
 • wsparcie we wprowadzeniu tokenów na giełdę
 • wsparcie merytoryczne i techniczne w ciągu całego procesu
Stwórz swoje tokeny