Czym jest Smart kontrakt

Smart contract to rodzaj protokołu komputerowego, który przeznaczony jest do umieszczenia w blockchain’ie cyfrowej umowy i elementów z nią związanych, takich jak: weryfikacja danych, warunki negocjacyjne, sposób wykonania umowy. Inteligentne kontrakty pozwalają na nawiązywanie transakcji bez konieczności udziału osób trzecich, czyli pośredników, którzy zwykle są bardzo kosztowni, a ich prowizje wynoszą nawet do kilku procent wartości transakcji.

Wyeliminowanie z transakcji pośrednika skutkuje więc zmniejszeniem kosztów transakcji i usprawnieniem całego procesu jej zawierania i egzekwowania postanowień umowy, czyli smart kontraktu.

Smart contract to nic innego jak cyfrowa umowa, której warunki są egzekwowane przez z góry określony zestaw reguł i nie wymaga to dodatkowych ingerencji człowieka, ponieważ wszystko zawiera się w kodzie protokołu.

Jakie zastosowanie w świecie kryptowalut ma smart contract?

Dzięki temu, że smart contract oparty jest o technologię blockchain, możliwe jest zabezpieczenie pieniądza i prawa własności nabywcy oraz przeprowadzić dystrybucję tych elementów do dwóch stron kontraktu w tym samym czasie, co minimalizuje ryzyko oszustwa. Transakcje wykorzystujące inteligentny kontrakt są bezbłędne i bezpieczne, dzięki czemu cieszą się
popularnością w świecie kryptowalut.

Smart contract działa na zasadzie domina, jeżeli jeden zawarty w nim warunek został spełniony, automatycznie następuje weryfikacja lub realizacja kolejnego warunku w łańcuchu. Całość realizacji cyfrowej umowy dzieje się automatycznie i jest nadzorowana przez system. Smart kontrakty dają ogromne możliwości, ponieważ strony nie muszą znać się osobiście,
prowadzić długich negocjacji mających na celu współpracę, a nawet darzyć się wzajemnym zaufaniem, to wszystko zamknięte jest w zautomatyzowanym procesie regulowanym przez inteligentną umowę. Co za tym idzie, smart contract daje możliwość nawiązywania współpracy z osobami i firmami bez ograniczeń geopolitycznych.

Stwórz swoje tokeny