Czym jest ICO?

Zastanawiasz się czym jest ICO lub STO? A może jak mogą pomóc Ci w biznesie? ICO (z ang. Initial Coin Offering) to rodzaj finansowania społecznego, w którym inwestorzy mogą zdecydować się na udzielenie swojego wsparcia finansowego dla projektu, który ich zdaniem ma potencjał i duże szanse na osiągnięcie sukcesu. ICO dotyczy głównie startupów lub
firm, które dopiero wkraczają na rynek i nie mają jeszcze stabilnej pozycji oraz środków do realizacji obranych celów.

ICO wykorzystuje nowoczesną technologię blockchain, dzięki czemu cieszy się coraz większą popularnością z uwagi na bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Kapitał zbierany jest poprzez sprzedaż dedykowanych tokenów, za które inwestorzy mogą odebrać oferowane profity: udziały w zyskach inwestycji, usługę czy produkt – to już zależy od emitenta. ICO umożliwia
zgromadzenie funduszy na realizację projektu już na etapie pomysłu, a sam model oparty jest na dokumencie whitepaper, który jest odpowiednikiem prospektu emisyjnego w przypadku akcji.

Na czym polega proces?
 • 1. POMYSŁ:
  ICO zaczyna się przede wszystkim od pomysłu, który ma realne szanse na sukces, powinien być on więc dobrze przemyślany i opisany w sposób, który zachęci inwestorów do wzięcia udziału w jego finansowaniu.
 • 2. WHITEPAPER:
  Opracowanie dokumentacji, będącej szczegółowym biznesplanem projektu.
 • 3. ROADMAP:
  Innymi słowy, etapowanie prac, czyli przygotowanie harmonogramu prac oraz terminów realizacji poszczególnych etapów i uruchomienia projektu.
 • 4. TOKEN:
  Następnie przeprowadzana jest emisja tokenów opartych na technologii blockchain (np.Ethereum).
 • 5. MARKETING:
  Dobrze zaplanowane działania marketingowe to połowa sukcesu projektu, warto więc zaplanować profesjonalną witrynę internetową lub dedykowaną platformę e-commerce, kampanie medialne oraz zgłoszenie do serwisów ratingowych dot. ICO).
 • 6. LISTING NA GIEŁDACH CRYPTO
Czym jest STO?

Coraz częściej można się spotkać również ze skrótem STO (z ang. Security Token Offering), który działa podobnie jak model ICO, jednak nastawiony jest bardziej na ochronę inwestorów przed ewentualnymi oszustwami. System STO podlega ustawie o obrocie papierami wartościowymi, dedykowany jest zatem dla doświadczonych inwestorów.

STO jest wciąż stosunkowo nową i często nieznaną formą finansowania. Security Token Offering to model zakładający pierwszą ofertę sprzedaży tokenów. Security tokens są odpowiednikiem papierów wartościowych w formie cyfrowej, są więc odzwierciedleniem rzeczywistego aktywa – udziałów, akcji czy obligacji. W modelu STO inwestor za tokeny
uzyskuje prawo do uczestnictwa w zyskach lub otrzymuje gwarantowaną stopę zwrotu z inwestycji.

Stwórz swoje tokeny