Tokenizacja w najbardziej uproszczonym rozumieniu jest formą cyfryzacji biznesu, która opiera się na zaawansowanej, zdecentralizowanej technologii blockchain. Tokenizacja jest procesem, którego efektem jest stworzenie tokenu lub kryptowaluty, oraz przypisanie go do projektu, firmy czy osoby prywatnej. Tokenizacji możemy poddać dowolne aktywa, które odzwierciedlają daną wartość. A sam proces tokenizacji polegać będzie na przekształceniu tej wartości w zasoby cyfrowe, którymi możemy dalej obracać.

Stwórz swoje tokeny